Q&A - najczęściej zadawane pytania

Myślisz o wynajęciu mieszkania? Jesteś naszym Najemcą? Sprawdź tutaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Informacje dla Najemców

Znajdziesz tu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Zawarcie umowy najmu

rozwiń
 • Jakie dokumenty muszę mieć by zawrzeć umowę najmu?

By zawrzeć umowę najmu należy mieć ze sobą aktualny Dowód Osobisty. W przypadku obcokrajowców – wymagany jest paszport lub/i karta pobytu.

 • Czy najemca musi dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu?

Podczas procesu weryfikacji będziesz poproszony o przedstawienie dokumentów potwierdzających tożsamość, udokumentowania regularnych dochodów (z umowy o pracę lub z działalności gospodarczej). Konsultant sprawdzi również czy nie figurujesz w rejestrach dłużników. Podane przez Ciebie dane są poufne i nie będą nigdy nikomu udostępnione.

 • Na jaki okres jest zawierana umowa najmu?

Umowy zawierane są najczęściej na okres 12 miesięcy. Jeśli chcesz zawrzeć umowę na inny okres czasu – skontaktuj się z nami.

 • Czy mogę zamieszkać z psem lub kotem?

W większości mieszkań można zamieszkać z psem lub kotem (z wyjątkiem nowych lokali, w pełni umeblowanych). Upewnij się, że tak jest w przypadku wybranego przez Ciebie lokalu. Jeśli zamieszkasz ze zwierzęciem będziesz proszony o zawarcie Ubezpieczenia Najemcy, które pokrywa ewentualne zniszczenia w lokalu lub na meblach. Koszt takiego ubezpieczenia to 39 PLN rocznie.

 • Wybrałem mieszkanie, kiedy mogę w nim zamieszkać? Ile trwa zawarcie umowy?

Na dopełnienie formalności zarezerwuj 4 dni robocze. Potrzebny będzie czas na weryfikację, przygotowanie umowy, uzgodnienie warunków pomiędzy obydwoma stronami (Najemcą i Właścicielem mieszkania), przelanie kaucji oraz czynszu za pierwszy miesiąc. Po dopełnieniu wymienionych formalności umówimy się na przekazanie lokalu.

 • Jak wyposażone są mieszkania?

Mieszkania przeznaczone na najem długoterminowy są wyposażone w meble oraz sprzęt AGD (wyjątek stanowią mieszkania nieumeblowane, które nie posiadają mebli ruchomych). W mieszkaniach nie ma takiego wyposażenia jak: ręczniki, pościel, naczynia kuchenne, sztućce itp.

 • Co to jest kaucja i ile wynosi?

Kaucja to depozyt pobierany przez właściciela mieszkania na poczet ewentualnych rozliczeń mediów lub zniszczeń powstałych w wynajmowanym mieszkaniu. Kaucja nie jest czynszem za ostatni miesiąc, jest rozliczana po zakończeniu najmu i zwracana lokatorowi.

W przypadku większości nieruchomości kaucja zwrotna wynosi równowartość opłat za 1 miesiąc (czynsz najmu oraz opłaty administracyjne). Czasem kaucja jest wyższa w przypadku, kiedy najemca posiada psa lub kota (stanowi zabezpieczenie ewentualnych zniszczeń lub zabrudzeń).

 • Ile potrzebuję pieniędzy by rozpocząć najem?

Przed wydaniem kluczy do mieszkania Najemca wpłaca: kaucję, czynsz najmu za pierwszy miesiąc, zaliczki na opłaty licznikowe / administracyjne ( jeśli takie są przedstawione w umowie najmu) oraz prowizję biura.

 • Jak wygląda przekazanie lokalu?

W dniu uzgodnionym przez Najemcę oraz Pełnomocnika właściciela następuje przekazanie lokalu. W mieszkaniu spisywany jest protokół zdawczo-odbiorczy w 2 egzemplarzach, na którym są odnotowywane stany liczników: wody, ogrzewania, energii i gazu (jeśli się znajdują w budynku). Ponadto zapisywana jest ilość przekazywanych kluczy, wyposażenie, stan techniczny, a następnie protokół podpisywany jest przez obie strony.

 • Ile kompletów kluczy otrzymam?

Przekazujemy Najemcom 2 komplety kluczy do mieszkania. Pozostałe klucze – tj. do śmietnika, do klatki, do skrzynki na listy itp. – przekazujemy po 1 sztuce. Jeśli Najemca potrzebuje większej ilości kompletów kluczy, dorabia je na własny koszt – koniecznie informując o tym biuro.

 • Czy najemca może się ubezpieczyć od ewentualnych szkód, które mogą powstać w mieszkaniu?

W trakcie najmu mogą powstać szkody w lokalu, bądź w jego wyposażeniu, za które odpowiedzialność finansowa spoczywa wyłącznie na Najemcy. Firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia dla najemców od odpowiedzialności cywilnej wobec właściciela lub z tytułu posiadania różnego rodzaju mienia. Zawarcie umowy ubezpieczeniowej przez Najemcę nie jest konieczne do zawarcia umowy najmu, ale jest zalecane.

Podczas trwania umowy najmu

rozwiń
 • Jakie naprawy oraz czynności serwisowe Najemca wykonuje we własnym zakresie?

Najemca we własnym zakresie:
– wymienia uszczelki (w kranach lub w oknach/drzwiach)
– regularnie czyści filtry (w zmywarce, pralce, okapie)
– dba o drożność i czystość odpływów w prysznicu/ wannie, zlewie oraz umywalce
– wymienia przepalone żarówki
– dba o roślinność w ogrodzie, jeśli wynajmuje lokal z ogrodem (przycina trawę oraz inne rośliny, podlewa w okresach suszy)

 • Jak rozlicza się koszty mediów, i jak często?

Rozliczenie zużycia mediów (ogrzewania, wody ciepłej i zimnej), uwzględniające wcześniejsze wpłaty zaliczek, przedstawiane jest 1 lub 2 razy w roku (zależy od częstotliwości rozliczeń otrzymanych od administracji budynku). Opłaty za energię elektryczną, Najemca jest zobowiązany regulować na bieżąco na podstawie przedstawianych faktur za zużycie od dostawcy prądu.

Przy zakończeniu umowy, przy zdaniu mieszkania, przeprowadza się rozliczenie końcowe. Końcowy stan liczników porównuje się ze stanem początkowym, spisanym przy wydaniu kluczy. Ocenione i rozliczone jest rzeczywiste zużycie mediów. Wartość takiego zużycia jest obliczana w oparciu o stawki od dostawcy stosowane na fakturach lub w najaktualniejszych rozliczeniach dostarczonych przez wspólnoty/administrację budynku. Dzięki temu Najemca zostaje obciążony wyłącznie kosztem faktycznie zużytych mediów. Wpłacone zaliczki są wówczas rozliczone ostatecznie.

 • Czy właściciel może zmienić kwotę czynszu w trakcie trwania umowy?

Informacje o możliwości zmiany kwoty czynszu zawarte są w umowie.

Jeśli umowa zawarta jest na czas określony, właściciel nie może zmienić wysokości czynszu podstawowego. Zmianie może ulegać należny czynsz administracyjny, który jest ustalany przez administrację budynku. Jeśli w Twojej umowie jest zapis o ponoszeniu kosztów czynszu administracyjnego, wówczas ta opłata może się zmienić.

W przypadku umów na czas nieokreślony, koszt najmu może być podniesiony o roczny wskaźnik inflacji.

 • Co mogę zmienić w lokalu?

W trakcie najmu możesz zmienić układ mebli w pomieszczeniach oraz zawiesić na ścianach obrazy, plakaty, zdjęcia. Przy wyprowadzce będziesz zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego ścian – na koniec najmu prosimy o usuniecie wszystkich śladów pozostawionych przez obrazy i plakaty (otwory muszą zostać zaszpachlowane, a ściany zamalowane).

 • Czego nie mogę zmienić?

Nie możesz usunąć wyposażenia i umeblowania z lokalu. Nie możesz również zmieniać zamków w drzwiach wejściowych.

 • Czy Właściciel lub jego Reprezentant może wejść do lokalu podczas mojej nieobecności?

Podczas trwania umowy najmu każda wizyta w wynajmowanym przez Ciebie mieszkaniu odbywa się tylko w Twojej obecności, po uzgodnieniu terminu.

 

Usterka! Co robić?

rozwiń
 • Nie działa\ źle działa pralka lub zmywarka (nie włącza się wybrany program)

1. sprawdź czy urządzenie jest podłączone od prądu/wody
2. oczyść wszystkie filtry w urządzeniu
Jeśli filtry są czyste, urządzenie jest podłączone do wody i prądu – i sprzęt dalej nie włącza wybranego programu – skontaktuj się z nami.

 • Lodówka lub/i zamrażalnik przestały chłodzić

1. rozmroź i umyj całą lodówkę (usuń cały lód z zamrażalnika)
2. ponownie włącz urządzenie
Jeśli po usunięciu lodu z zamrażalnika lodówka nie zacznie chłodzić – skontaktuj się z nami.

 • Nie ma w lokalu elektryczności, a jest w innych mieszkaniach i na klatce schodowej

1. sprawdź czy bezpieczniki na tablicy rozdzielczej w lokalu są włączone (wszystkie uniesione do góry)
2. sprawdź czy bezpieczniki przy liczniku są włączone (w przypadku braku dostępu poproś Ochronę Budynku o pomoc). Jeśli przy liczniku bezpiecznik jest wyłączony i zaklejony plombą – pod żadnym pozorem nie wolno jest go ruszać. W takim przypadku musi przyjechać Technik od Dostawcy prądu.
3. upewnij się, że zapłaciłeś wszystkie rachunki od Dostawcy prądu. Ponowne przyłączenie elektryczności w przypadku zaleganiu z płatnościami wiąże się z dodatkowymi opłatami, którymi będzie obciążony najemca lokalu.

 • Zalania lokalu

W przypadku zalania lokalu najemca jest zobowiązany do działania w celu ograniczenia szkód – zarówno we własnych rzeczach jak i w wyposażeniu lokalu. Należy niezwłocznie zakręcić wodę w lokalu (obok wodomierzy) i skontaktować się z naszym biurem. W przypadku zalania pochodzącego z sąsiednich lokali lub z zewnątrz budynku najemca niezwłocznie powinien zgłosić zalanie na recepcji budynku lub do administratora.

W przypadku zalania podłogi wodą spod prysznica – najemca zobowiązany jest do oczyszczenia odpływu prysznica i usunięcia skutków zalania.

 

Zakończenie umowy, wyprowadzka, rozliczenie kaucji

rozwiń
 • Kończy się umowa najmu, co dalej?

Jeśli chcesz pozostać w mieszkaniu dłużej, skontaktuj się z nami, ustalimy warunki przedłużenia umowy najmu.

Planujesz wyprowadzkę, skontaktuj się z nami! Prześlemy Ci listę przydatną przy wyprowadzce i zdaniu lokalu.

 • Jak przygotować lokal do przekazania? Końcowe sprzątanie lokalu

Najemca jest zobowiązany do zwrotu lokalu w stanie niepogorszonym, co oznacza, że lokal ma być gruntownie posprzątany. Dokładną listę czynności prześlemy Ci mailem miesiąc przed wyprowadzką. Prosimy o usunięte wszystkich rzeczy, opakowań oraz o opróżnienie – koszy w kuchni i łazience, usunięcie wszystkich przedmiotów z balkonów, ogrodów, komórek lokatorskich oraz miejsc parkingowych. Niedopełnienie końcowego sprzątania skutkuje koniecznością zamówienia przez nas sprzątania i obciążenia kosztami sprzątania najemcy.

 • Końcowe sprzątanie lokalu – potrzebuję pomocy!

Skontaktuj się z nami tydzień przed przeprowadzką, zamówimy usługę sprzątania w dogodnym dla Ciebie terminie w firmie, z którą współpracujemy. Poinformujemy Cię o kosztach.

 • Kiedy mogę się spodziewać zwrotu kaucji?

Kaucja zostanie rozliczona w ciągu 30 dni od zdania lokalu, po rozliczeniu zużycia mediów i wycenie ewentualnych zniszczeń.

 • Czy opłaty za ostatni miesiąc najmu mogą być pokryte z kaucji, jeśli w mieszkaniu nic nie uległo zniszczeniu?

Kaucja stanowi zabezpieczenie na wypadek pokrycia kosztów zużycia mediów lub kosztów wynikających z niewłaściwego użytkowania lokalu. Najemca jest zobowiązany do zapłaty pełnej opłaty za ostatni miesiąc.

Dbamy o dobrą współpracę z najemcami
Dbamy o dobrą współpracę z najemcami
Nadzorujemy koszty i płatności
Nadzorujemy koszty i płatności
Dbamy o dobry stan techniczny
Dbamy o dobry stan techniczny

Usterka techniczna w mieszkaniu – co robić?

Istotne usterki techniczne – takie jak awarie sprzętu AGD, zalania, nieszczelności instalacji, awarie instalacji – najemca zgłasza do biura.

 1. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: skorzystaj z systemu SON – poinformuj nas o zaistniałej sytuacji, skontaktujemy się z Tobą by ustalić termin naprawy
 2. ZABEZBIECZ MIESZKANIE  swoje rzeczy przed uszkodzeniami (w przypadku problemów z wodą czy kanalizacją)

 

ZGŁOŚ PROBLEM

Jesteś właścicielem mieszkania na wynajem?
Nie trać czasu

Zleć obsługę najmu

Przygotowanie lokalu
Wycena czynszu
Fachowa prezentacja lokalu
Aktyne poszukiwania najemcy
  Zadzwoń do nas