Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Warsaw Properties sp. z o.o,, z siedzibą w Warszawie ul. K. Brodzińskiego 27, KRS: 0000217422, dalej zwany Administratorem. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania zamówionej usługi.
 2. W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres m.kolo@warsawproperties.pl
 3. Posiadamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją Pani/Pana zapytania dotyczącego obszaru naszej działalności (np. zapytanie o nieruchomość), za pośrednictwem poczty elektronicznej, portalu branżowego z ogłoszeniami (np. otodom.pl / morizon.pl), naszej strony internetowej, telefonu lub osobistego kontaktu;
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do świadczenia usługi pośrednictwa i realizacji obowiązków (np. podatkowych) wynikających z umowy pośrednictwa lub innej zawartej z nami umowy ( np. umowy o zarządzanie nieruchomością). Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych klientów dla celów podatkowych i rachunkowych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 5. Państwa dane osobowe w celu realizacji przedmiotu umowy będą udostępniane stronom transakcji zawieranych za pośrednictwem Administratora, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, które zapewniają usługi księgowe, IT, konsultingowe (np. doradztwo finansowe i kredytowe świadczone przez zewnętrzną firmę), naszym pracownikom i współpracownikom na podstawie umowy powierzenia danych.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom (udostępnianie danych na prośbę np. policji)
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
 7. Państwa dane osobowe będę przechowywane w celach marketingowych do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne;
 9. Wymagamy podania następujących danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, obywatelstwo, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, zamieszkania lub korespondencyjny;
 10. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 11. Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.