מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

על פי הוראה 13 סעיף 1 ופסקה 2 לתקנה הכללית בנושא הגנת נתונים אישיים מיום 27 באפריל 2016 וההוראה להגנת מידע אישי מיום 10 במאי 2018, ברצוננו ליידע אתכם כי:
1. מנהל הנתונים שלכם הוא החברה Warsaw Properties sp.z o.o, הממוקמת בוורשה ב- ul. Jana Pawła II 61/206, KRS: 0000217422 להלן המנהל. המנהל מודיע שמסירת נתונים היא נתונה להחלטתכם, אך הכרחית לביצוע השירות שהוזמן.
2. בנושאים הנוגעים לנתונים שלכם, אנא פנו אלינו באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת m.kolo@warsawproperties.pl
3. אנו אוספים את הנתונים שלכם על מנת לענות על בקשותיכם בנוגע לתחום העסק שלנו (למשל פנייה בנוגע לנדל"ן), שנשלחה באמצעות דואר אלקטרוני, בפנייה דרך פורטל התעשייה עם הצעות (למשל Otodom.pl/morizon.pl), בפנייה דרך אתר האינטרנט שלנו, בטלפון או דרך קשר אישי;
4. הנתונים שלכם מעובדים למטרות הדרושות על מנת לספק שירותי תיווך ולעמוד בהתחייבויות (למשל החזרי מס) הנובעים מהסכם הסוכנות או כל חוזה אחר שנחתם עימנו (למשל הסכם ניהול נכסים). מלבד זאת, החוק מחייב עיבוד נתוני לקוחות לצרכי מס וחשבונאות. כמו כן, אנו מעבדים נתונים אישיים על סמך האינטרס הלגיטימי של המנהל;
5. הנתונים שלכם ליישום נושא ההתקשרות יעמדו לרשות הצדדים עבור עסקות שנעשו באמצעות המנהל, גורמים התומכים בנו במתן שירותים המספקים חשבונאות, שירותי ייעוץ (למשל ייעוץ פיננסי ואשראי הניתן על ידי חברה חיצונית), לעובדים ולשותפים שלנו במסגרת הסכם הפקדת נתונים.
6. הנתונים שלכם יישמרו למשך תקופת ההתקשרות וגם לאחר סיומה:

O לצורך הקשת תביעות בקשר לביצוע החוזה,
O לביצוע התחייבויות הנובעות מהוראות החוק, בפרט מס וחשבונאות,
O למניעת הונאה (שיתוף נתונים לפי דרישה, לדוגמא, משטרה)
O כנתונים סטטיסטיים ולארכיון,
O למשך 10 שנים לכל היותר מיום סיום החוזה;

7. הנתונים שלכם יישמרו למטרות שיווק עד שתתנגדו לשימוש מסוג זה;
8. מסירת הנתונים שלכם למטרות שיווק נתונה להחלטתכם;
9. אנו מבקשים להזין את הנתונים האישיים הבאים לפלטפורמה על מנת לבצע את הסכם התיווך: שם, כתובת דוא"ל או מספר טלפון, אזרחות, מספר תעודת זהות או דרכון, כתובת רשומה, כתובת מגורים או כתובת להתכתבויות;
10. אנו מתחייבים לעמוד בתקנים של כל זכויותיכם הנובעות מהחקיקה הכללית בנושא הגנת נתונים אישיים, קרי הזכות לגישה, ותיקון והסרת נתונים, הגבלה על עיבודם, הזכות להעבירם, אי קבלת החלטה בגינם באופן אוטומטי, כולל פרופילאות, כמו גם הזכות להתנגד לעיבוד נתונים אישיים;
11. אנו מיידעים אתכם על הזכות לבקש מהמנהל לגשת לנתונים שלכם, לתקן אותם, למחוק אותם, להגביל את עיבודם, כמו גם את הזכות להתנגד לעיבודם, הזכות להעביר נתונים והזכות להגיש תלונה לגוף המפקח, שהוא המשרד להגנה על מידע אישי.